Papan Tanda yang hanya tedapat di Thailand (17 Gambar)

Mesej yang betul dapat difahami oleh orang ramai. Akan tetapi mesej yang kurang tepat mengundang kebingungan orang lain. Papan tanda kat bawah ni merupakan contoh mesej2 yang gagal disampaikan dengan sempurna...
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Facebook Comment